IGFKampania Pomiarowa POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie

Głównym celem Kampanii Pomiarowej POLIMOS na stacji PolWET w Rzecinie jest przeprowadzenie unikatowych pasywnych i aktywnych zdamnych obserwacji (lidar, cloud radar, fotometr) oraz dedykowanych pomiarów in-situ (wymiana masy i energii metodą kowariancji wirów) i pomiarów meteorolowicznych, które pozwolą na ocenę produktywności ekosystemów torfowiskowych i ich zależności od obecności chmur i aerozole w atmosferze. Kampania pomiarowa będzie prowadzona od marca do października 2018 roku.

Studenci, którzy chcieliby wziąć udział w eksperymencie w ramach płatnych praktyk studenckich, proszeni są o kontakt: iwona.stachlewska@fuw.edu.pl


Opublikowano dnia - 15 marca 2018 11:17
Ostatnia zmiana - 26 marca 2018 08:55
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij