IGF


zdjęcie-Pilotażowa Kampania Polowa ACTRIS-Polska

Pilotażowa Kampania Polowa ACTRIS-Polska

W dniach 17-21 sierpnia 2021 w ramach pan-europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur i gazów śladowych (ACTRIS) z Mapy Drogowej Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) przeprowadzona została na terenie Warszawy Pilotażowa Kampania Pomiarowa ACTRIS-Polska, koordynowana z ramienia Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW) przez dr hab. Iwonę Stachlewską, prof. ucz., oraz z ramienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (UŚ) przez dr hab. Mariolę Jabłońską, prof. ucz.

Ekipy badawcze dwóch laboratoriów mobilnych z Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA UŚ) oraz Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab UW) dokonywały równolegle pomiarów naziemnych i balonowych troposfery nad Warszawą. Naziemne profilowanie atmosfery wykonywano zdalnie za pomocą m.in. lidara ramanowsko-polaryzacyjnego, fotometru słonecznego i radiometru mikrofalowego na Stacji EARLINET/AERONET/CLOUDNET w RS-Lab UW, zlokalizowanej obok budynku i na dachu Wydziału Fizyki UW. Profilowanie in-situ jakości powietrza wykonywano z Napowietrznego Mobilnego Laboratorium (NML ULKA UŚ), wyposażonego w aparaturę pomiarową umieszczoną w koszu balonu na ogrzane powietrze. Wykonano pomiary: stężenia cząstek pyłów w zakresie od 0,3 do 10 μm, zawartości nanocząstek, sadzy, stężenia gazów: NO, NO2, NH3, SO2, CO2, benzenu, formaldehydu, ozonu, całkowitej zawartości lotnych związków organicznych. Pobrano próbki pyłów PM10 do analiz składu fazowego. Całość uzupełniały zapisy parametrów meteorologicznych, miedzy innymi temperatury, ciśnienia oraz wilgotności względnej.

Pomiary balonowe odbyły się w dniach 19-20 sierpnia 2021. Pierwszy start balonu miał miejsce we czwartek ok. godziny 19:00 z Lotniska Warszawa-Babice. Lot trwał ok. 60 minut. Balon z pilotem oraz zespołem badawczym (Mirosław Szczyrba i Ewa Teper z UŚ oraz Iwona Stachlewska UW) i aparaturą pomiarową wzniósł się na wysokość ok. 1km. Lądowanie miało miejsce w okolicy Targówka/Choszczówki. W piątek rano, druga ekipa badawcza (Mariola Jabłońska, Marcin Libera i Katarzyna Bednarczyk z UŚ) wystartowała z terenu Kampusu Ochota UW ok. godziny 5:30. Tym razem pomiary trwały nieco dłużej, a sam lot trwał ok. 90 minut, a lądowanie miało miejsce w okolicy Sulejówka.

Oprócz ww. osób skład zespołu dopełniali Dominika Szczepanik, Emeka Ugboma i Wojciech Kumala z RS-Lab UW. Do transportu instrumentów pomiarowych UŚ służył samochód badawczy. Drugim samochodem z przyczepą transportowany był sam balon wraz z osprzętem (butle, powłoka, kosz) oraz urządzenia nawigacyjne. W skład aparatury badawczej UŚ, służącej zarówno do pomiarów z powietrza, jaki i pomiarów naziemnych (poza lotami) weszły następujące instrumenty:

  • analizator gazów DV3000 (ozon, benzen, formaldehyd, dwutlenek siarki, amoniak, dwutlenek azotu, tlenek azotu);
  • Optical Particle Sizer Model 3330 do zliczania cząstek pyłu zawieszonego wielkości PM 0,3 – PM 10 ;
  • Particle Count/ Mass Monitor PC-4000 Series do rejestrowania stężenia całkowitej zawartości lotnych związków organicznych (ok. 40 rodzajów);
  • analizator ozonu PO3M przystosowany do pracy w różnych warunkach ciśnienia i temperatury, do wysokości 10 km;
  • mikroaetalometr AE51 (analizator  sadzy);
  • PartectorTEM z wbudowaną siateczką miedzianą do zliczania i poboru nanocząstek mniejszych niż 300nm;
  • aspirator wysokoprzepływowy SENYA, o przepływie ok. 125m3 powietrza/ 1h;
  • stacja meteorologiczna.

 


Opublikowano dnia - 23 sierpnia 2021 11:15
Ostatnia zmiana - 23 sierpnia 2021 13:51
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij