IGF


zdjęcie-RI-URBANS wśród projektów finansowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

RI-URBANS wśród projektów finansowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

W czwartek 27 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała oceny i decyzje o finansowaniu wniosków w ramach konkursu „Możliwości i usługi europejskich infrastruktur badawczych w odpowiedzi na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu (LC-GD-9-1- 2020)”. RI-URBANS jest jednym z projektów, które otrzymały dofinansowanie. Pracami w RI-URBANS na Uniwersytecie Warszawskim kieruje dr hab. Iwona Stachlewska, prof. ucz., kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki FUW.

Projekt RI-URBANS obejmuje usługi Infrastruktury Badawczej zwiększające możliwości monitorowania jakości powietrza w europejskich obszarach miejskich i przemysłowych. W ramach projektu opracujemy narzędzia serwisowe (ST), które dostarczą nowatorskich informacji na temat czasowo-przestrzennej zmienności parametrów jakości powietrza, narażenia populacji i interakcji zdrowie - jakość powietrza. Umożliwi to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach i hotspotach przemysłowych. Projekt obejmuje zaawansowane, oparte na badaniach obserwacje jakości powietrza (AQ) w wybranych europejskich miastach pilotażowych.

Łącząc sieci monitorowania jakości powietrza (AQMN) i zaawansowaną wiedzę naukową oraz innowacyjne technologie, opracowywane w Infrastruktury Badawczej, RI-URBANS przekazuje narzędzia i systemy informacyjne w ręce obywateli i społeczności, aby wspierać podejmowanie decyzji przez menedżerów AQ i organy regulacyjne. Zwiększy to zdolność AQMN do oceny, przewidywania i łagodzenia wpływu jakości powietrza AQ na zdrowie ludzi.

Linki:

https://www.actris.eu/index.php/news-events/news/ri-urbans-project-funded 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_pl

 


Opublikowano dnia - 31 maja 2021 12:16
Ostatnia zmiana - 31 maja 2021 12:44
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij