IGF


zdjęcie-Profilowanie jakości powietrza w centrum Warszawy

Profilowanie jakości powietrza w centrum Warszawy

Z dniem 22 lipca 2020 ruszył projekt profilowania jakości powietrza w centrum Warszawy, koordynowany przez dr Michała Chilińskiego z Wydziału Biologii UW oraz dr hab. Krzysztofa Markowicza z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki UW.

Pomiary struktury pionowej smogu w centrum Warszawy są wykonywane za pomocą pięciu czujników. Zostały one zainstalowane na różnych kondygnacjach Pałacu Kultury i Nauki. Najwyżej zamontowany czujnik, określający stopień zanieczyszczenia powietrza, znajduje się tuż pod zegarem na wieży pałacowej, na 40. piętrze, na wysokości 152 metrów.

W ramach projektu wykonywane będą dodatkowo pomiary meteorologiczne.

 


Opublikowano dnia - 22 lipca 2020 14:53
Ostatnia zmiana - 26 sierpnia 2020 14:40
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij