IGF


zdjęcie-Kampania pomiarowa profili pionowych mgieł i zamgleń w dolinie rzeki Wisłok

Kampania pomiarowa profili pionowych mgieł i zamgleń w dolinie rzeki Wisłok

W dniach 5-9 września br. grupa badawcza dr hab. Krzysztofa Markowicza, prof. ucz. z Zakładu Fizyki Atmosfery, w składzie mgr Grzegorz Florczyk, mgr Katarzyna Nurowska i mgr Patryk Grzybowski, udała się na pomiary do Strzyżowa na Podkarpaciu, gdzie znajduje się stacja transferu radiacyjnego SolarAOT. Celem kampanii było zmierzenie profili pionowych mgieł i zamgleń w dolinie rzeki Wisłok.

Pomiary odbywały się głównie w nocy, od godz. 2:00 do wygaśnięcia inwersji temperatury ok. godz. 9:00. Aparatura badawcza była podwieszana pod balon na uwięzi wypełniony helem. Mierzono podstawowe parametry atmosfery, black carbon oraz wielkość kropelek. Dodatkowo wykonywano pomiary lidarowe rozpraszania światła na aerozolach z samochodu badawczego, w którym zainstalowana jest aparatura do pomiarów własności optycznych aerozolu w trybie in-situ.

Aparatura badawcza podwieszana pod balon:

  • OPC-N3
  • SPS30
  • HYT936
  • BMP280
  • AE-51
  • sonda aerologiczna

Aparatura badawcza umieszczona w samochodzie:

  • fotoakustyczny przyrząd PAX532
  • fotoakustyczny przyrząd PAX870
  • prototypowy lidar mikroimpulsowy
  • ceilometer CHM-15K

 

Stacja SolarAOT http://www.igf.fuw.edu.pl/~kmark/stacja/

Laboratorium Transferu Radiacyjnego https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/instruments/laboratorium-transferu-radiacyjnego


Opublikowano dnia - 15 września 2021 09:45
Ostatnia zmiana - 15 września 2021 10:08
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij