IGF


zdjęcie-Ciąg dalszy badań jakości powietrza w centrum Warszawy

Ciąg dalszy badań jakości powietrza w centrum Warszawy

Trwa kampania pomiarowa w ramach projektu profilowania jakości powietrza w centrum Warszawy, koordynowanego przez dr Michała Chilińskiego z Wydziału Biologii UW oraz dr hab. Krzysztofa Markowicza z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki FUW.

Dzięki uprzejmości Miasta Stołecznego Warszawa i Zarządu PKiN  na różnych piętrach PKiN zostało rozmieszczonych 5 stacji jakości powietrza. Pozwala to na ciągłe monitorowanie zmian w profilu zanieczyszczeń wraz z wysokością, w samym centrum miasta. Najwyżej zamontowany czujnik określający stopień zanieczyszczenia powietrza znajduje się tuż pod zegarem na wieży pałacowej, na 40. piętrze, na wysokości 152 metrów.

W ramach projektu wykonywane są dodatkowo pomiary meteorologiczne.

Zdjęcia: mgr Katarzyna Nurowska


Opublikowano dnia - 16 lutego 2021 15:32
Ostatnia zmiana - 16 lutego 2021 16:07
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij