IGF 
mgr Rafał Stojek
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.09
+48 22 55 32 009
Rafal.Stojek@fuw.edu.pl

Projekt badawczy