IGF


Maria Bancerek
 
mgr Maria Bancerek
doktorantka
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.09
+48 22 55 32 009
Maria.Bancerek@fuw.edu.pl

Projekt badawczy