IGFThesis topic

Badanie wpływu rozkładu pionowego aerozoli absorbujących na wymuszenie radiacyjne i odpowiedz systemu klimatycznego (en)

Promoter: dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. UW

Type of thesis: Doctoral dissertation

Organization unit: IG, APD

Availability period: 2017/2017

Tematem pracy jest eksperymentalne i modelowe badanie wpływu aerozoli absorbujących na system klimatyczny. Będzie on realizowany poprzez opracowanie metodologii wyznaczania profilu pionowego współczynnika absorpcji w dolnej troposferze oraz symulacje numeryczne wymuszania radiacyjnego oraz odpowiedzi systemu klimatycznego na zaburzenia przy użyciu modelu klimatu. (en)


Back