IGFRozprawa Doktorska

Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności - jąder kometarnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Beata Dziak-Jankowska

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki UW

2007


Cofnij