IGF



Doctoral dissertation

Modelowanie ewolucji sublimacyjnej - zmian kształtu i momentu bezwładności - jąder kometarnych

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Beata Dziak-Jankowska

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki UW

2007


Back