IGFBachelor thesis

Symulacje numeryczne smug kominowych modelem jednowymiarowym

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Nikodem Dobrzański

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2005


Back