IGFMaster of Science Dissartation

Badanie fraktalnych własności obrazów z komory chmurowej

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Piotr Banat

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

1997


Back