IGFMaster of Science Dissartation

Laboratoryjne badanie ruchu kropel chmurowych techniką Particle Image Velocimetry (PIV)

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Anna Górska

Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2012


Back