IGFDoctoral dissertation

Badania lidarowe własności napływowego pyłu mineralnego i jego mieszanin nad Warszawą

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Dominika Maria Szczepanik

dr hab. Iwona S. Stachlewska, prof. ucz.

University of Warsaw - Faculty of Physics

2022


Back