IGFPraca magisterska

3-D modelowanie struktury skorupy platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mariusz Majdański

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2002


Cofnij