IGFMaster of Science Dissartation

3-D modelowanie struktury skorupy platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Mariusz Majdański

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2002


Back