IGFPraca licencjacka

Wpływ cukrzycy na narząd wzroku oraz ocena wiedzy osób chorujących na cukrzycę z zakresu powikłań ocznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Muranowicz

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki UW

2021

Cukrzyca to jedna z głównych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Wysoka zapadalność na tę chorobę wynika z dość powszechnego niewłaściwego stylu życia, czyli niezdrowego odżywiania oraz braku aktywności fizycznej. Niestety schorzenie to negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu człowieka. Powikłania oczne związane z cukrzycą są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą doprowadzić do ślepoty. Celem pracy było przybliżenie negatywnego wpływu cukrzycy na narząd wzroku. Opisano szereg możliwych komplikacji, uwzględniając mechanizm powstawania tych zmian. Należą do nich m.in. retinopatia cukrzycowa, zaćma cukrzycowa oraz niestabilność refrakcji. Oprócz teoretycznego opisu zagadnienia, w ramach pracy zostało przeprowadzone badanie ankietowe, sprawdzające wiedzę diabetyków z zakresu powikłań ocznych. Pytania obejmowały m.in. znajomość poszczególnych chorób i zaburzeń dotyczących narządu wzroku oraz poruszały temat profilaktyki. Warto podkreślić, iż wg wiedzy autorki, jest to pierwsze tego typu badanie zorganizowane w Polsce. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że osoby chorujące na cukrzycę mają przeciętny poziom wiedzy z tego zakresu. Są świadome negatywnego wpływu cukrzycy na narząd wzroku, ale znają jedynie część możliwych powikłań. Większość diabetyków wykonuje również regularne badania wzroku.


Cofnij