IGFDoctoral dissertation

Eksperymentalne i numeryczne badanie termodynamicznej i dynamicznej struktury warstwy wierzchołkowej stratocumulusa

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Marcin Kurowski

prof. dr hab. Krzysztof Haman, współpromotor: dr hab. Wojciech Grabowski

Wydział Fizyki UW

2010


Back