IGFDoctoral dissertation

Modelowanie wpływu emisji z transportu lotniczego na procesy dynamiczne w górnej troposferze i dolnej stratosferze

Author:

Supervising institution:

Year:

Magdalena Małgorzata Kossakowska

Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

2018


Back