IGFDoctoral dissertation

Stężenia powierzchniowe jako wskaźnik ekspozycji człowieka na submikronowe cząstki pyłów zawieszonych

Author:

Supervising institution:

Year:

Dorota Maria Bełkowska-Wołoczko

Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

2018


Back