IGFDoctoral dissertation

Metoda szacowania strumienia ciepła jawnego w miastach na podstawie danych satelitarnych i obserwacji naziemnych

Author:

Supervising institution:

Year:

Lech Gawuć

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

2017


Back