IGFDoctoral dissertation

Analiza wpływu turbulencji na strukturę pola elektrycznego w granicznej warstwie atmosfery

Author:

Supervising institution:

Year:

Marek Kubicki

Instytut Geofizyki PAN

2011


Back