IGFDoctoral dissertation

Zastosowanie liniowych modeli hydrodynamicznych do modelowania przepływów mezoskalowych w złożonych warunkach terenowych

Author:

Supervising institution:

Year:

Katarzyna Michałowska-Knap

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

2012


Back