IGFPraca licencjacka

Droga wzrokowa - przepieg impulsu czuciowego od receptorów do kory wzrokowej w aspekcie aktualnej wiedzy neurologicznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Łyjak

dr Anna Ambroziak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Droga wzrokowa jest skomplikowaną i precyzyjną neuronalną strukturą przetwarzającą bodźce wzrokowe (falę elektromagnetyczną) odbierane przez światłoczułe receptory siatkówki oka i zamieniane na impuls nerwowy, by finalnie dotrzeć do płata potyliczne-go, gdzie znajdują się wzrokowe ośrodki korowe. We wstępie pracy wyjaśniono, czym jest neuron i impuls nerwowy oraz jaką rolę spełniają w przekaźnictwie impulsu nerwowego. Kolejno omówiono, w jaki sposób oraz dzięki jakim strukturom impuls czuciowy przenoszony jest od receptorów do kory wzrokowej mózgu. Następnie przedstawiono rodzaje zaburzeń wynikających z uszkodzeń drogi wzrokowej oraz opisano podstawowe zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.


Cofnij