IGFBachelor thesis

Optic tract – the course of the sensory impulse from the receptors to the visual cortex in the aspect of current neurological knowledge

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Katarzyna Łyjak

dr Anna Ambroziak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Droga wzrokowa jest skomplikowaną i precyzyjną neuronalną strukturą przetwarzającą bodźce wzrokowe (falę elektromagnetyczną) odbierane przez światłoczułe receptory siatkówki oka i zamieniane na impuls nerwowy, by finalnie dotrzeć do płata potyliczne-go, gdzie znajdują się wzrokowe ośrodki korowe. We wstępie pracy wyjaśniono, czym jest neuron i impuls nerwowy oraz jaką rolę spełniają w przekaźnictwie impulsu nerwowego. Kolejno omówiono, w jaki sposób oraz dzięki jakim strukturom impuls czuciowy przenoszony jest od receptorów do kory wzrokowej mózgu. Następnie przedstawiono rodzaje zaburzeń wynikających z uszkodzeń drogi wzrokowej oraz opisano podstawowe zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.


Back