IGFPraca magisterska

Modelowanie pól potencjalnych dla intruzji kętrzyńskiej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Kłaczkowska

dr Monika Wilde-Piórko

Wydział Fizyki

2006

Praca podejmuje próbę trójwymiarowego modelowania grawimetrycznego w oparciu o tomograficzny model sejsmiczny, który powstał na podstawie analizy danych zarejestrowanych podczas eksperymentu POLONAISE'97 wzdłuż profilu P5, a także próbę
konfrontacji modelu magnetycznego z polem grawitacyjnym. Modelowanie polega na optymalizacji tzn. dobraniu takiego kształtu funkcji, przy fenomenologicznych ograniczeniach jej wartości, by uzyskać jak najlepsze dopasowanie pola modelowanego do jego obserwacji.


Cofnij