IGFMaster of Science Dissartation

Modelling of the potential fields for Kętrzyn anorthosite intrusion

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Magdalena Kłaczkowska

dr Monika Wilde-Piórko

Wydział Fizyki

2006

Praca podejmuje próbę trójwymiarowego modelowania grawimetrycznego w oparciu o tomograficzny model sejsmiczny, który powstał na podstawie analizy danych zarejestrowanych podczas eksperymentu POLONAISE'97 wzdłuż profilu P5, a także próbę
konfrontacji modelu magnetycznego z polem grawitacyjnym. Modelowanie polega na optymalizacji tzn. dobraniu takiego kształtu funkcji, przy fenomenologicznych ograniczeniach jej wartości, by uzyskać jak najlepsze dopasowanie pola modelowanego do jego obserwacji.


Back