IGFMaster of Science Dissartation

Zastosowanie metody deformacyjnej analizy błędu do numerycznych modeli prognoz pogody na przykładzie wyników modelu UMPL

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Aleksander Nowiński

Marek Niezgódka (ICM) i Szymon P. Malinowski

Wydział Fizyki UW

2006


Back