IGFBachelor thesis

Quality Analize of Weather Radar Data for POLRAD Network

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Łukasz Wojtas

dr Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2011

Niniejsza praca dotyczy analizy danych radarowych pochodzących z sieci POLRAD pod kątem ich jakości. Porównano dane z dwóch sąsiadujących ze sobą radarów w miejscach, w których ich zasięgi się pokrywały. Podczas analizy danych starano sie wyeliminować wpływ wszystkich naturalnych (wynikających z fizyki pomiaru radarowego oraz konstrukcji urządzenia) czynników wpływających na różnice w wynikach pomiędzy sąsiednimi radarami, tak aby na podstawie rozbieżności można było wykryć awarię jednego z nich.


Back