IGFBachelor thesis

Study of aerosol variability over Poland in frame of the Student Climate Research Campaign 2013-2014

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Aleksandra Białoskórska

dr hab. Krzysztof Markowicz

Wydział Fizyki

2014

W pracy przedstawiono cele i założenia Uczniowskiej Kampanii Klimatycznej 2013-2014 programu GLOBE i opisano moduł dotyczący badania zapylenia atmosfery. Nakreślono problem zmienności czasoprzestrzennej aerozoli atmosferycznych nad Polską. Przedstawiono udoskonaloną metodą wyznaczania zawartości pary wodnej w pionowej kolumnie atmosfery w zależności od temperatury nieboskłonu, uwzględniając zależność od temperatury przy powierzchni ziemi. Opisano proces kalibracji ręcznego fotometru słonecznego. Ponadto zaprezentowano mapy średniej grubości optycznej nad Polską dla wybranych lat.


Back