IGFPraca licencjacka

Zagrożenie Ziemi uderzeniami ciał pochodzących z Układu Słonecznego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Adam Krysiewicz

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki

2008

Niniejsza praca przedstawia zagrożenia dla Ziemi, których źródłem są obiekty pochodzące z Układu Słonecznego. Do obiektów tych należą planetoidy oraz komety powstałe w czasie formowania się układu planetarnego. W większości przypadków, przed ciałami o niewielkich rozmiarach, Ziemia jest chroniona przez atmosferę, jednak uderzenia większych obiektów mogą spowodować poważne zniszczenia, włącznie z zagładą cywilizacji.


Cofnij