IGFBachelor thesis

Hazards due to impacts of the Solar System objects on the Earth

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Adam Krysiewicz

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki

2008

Niniejsza praca przedstawia zagrożenia dla Ziemi, których źródłem są obiekty pochodzące z Układu Słonecznego. Do obiektów tych należą planetoidy oraz komety powstałe w czasie formowania się układu planetarnego. W większości przypadków, przed ciałami o niewielkich rozmiarach, Ziemia jest chroniona przez atmosferę, jednak uderzenia większych obiektów mogą spowodować poważne zniszczenia, włącznie z zagładą cywilizacji.


Back