IGFPraca licencjacka

Aberracje układu optycznego oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Joanna Karwowska

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2013

Praca opisuje w skrócie działanie układu optycznego oka, omawiając skrótowo elementy obrazujące tego układu i jego parametry. Szczegółowo rozpatruje natomiast aberracje występujące w oczach, z wyróżnieniem każdej i przybliżeniem jej cech charakterystycznych, a także z przedstawieniem w postaci graficznej oraz matematycznej. W niniejszej pracy można również znaleźć propozycje dotyczące sposobów pomiaru i zmniejszania aberracji.


Cofnij