IGFBachelor thesis

Aberrations of the optical system of the eye

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Joanna Karwowska

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2013

Praca opisuje w skrócie działanie układu optycznego oka, omawiając skrótowo elementy obrazujące tego układu i jego parametry. Szczegółowo rozpatruje natomiast aberracje występujące w oczach, z wyróżnieniem każdej i przybliżeniem jej cech charakterystycznych, a także z przedstawieniem w postaci graficznej oraz matematycznej. W niniejszej pracy można również znaleźć propozycje dotyczące sposobów pomiaru i zmniejszania aberracji.


Back