IGFPraca licencjacka

Mapy granicy MOHO w Europie

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Edyta Juda

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2008

Celem pracy było opisanie map granicy Moho na obszarze Europy. Krótko
została opisana budowa Ziemi, a szczególna uwaga została zwrócona na
skorupę ziemską i górny płaszcz. Przedstawiono metody za pomocą których można określić budowę naszej planety. Wskazano w jakim celu konstruuje się te mapy.


Cofnij