IGFBachelor thesis

Moho boundary maps in Europe

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Edyta Juda

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2008

Celem pracy było opisanie map granicy Moho na obszarze Europy. Krótko
została opisana budowa Ziemi, a szczególna uwaga została zwrócona na
skorupę ziemską i górny płaszcz. Przedstawiono metody za pomocą których można określić budowę naszej planety. Wskazano w jakim celu konstruuje się te mapy.


Back