IGFPraca licencjacka

Nauki o Ziemi w Uniwersytecie Warszawskim

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Szychta

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2014

Praca licencjacka ma charakter przeglądowo - historyczny. Opisano rozwój Nauk o Ziemi w Polsce. Głównie zwrócono uwagę na geofizykę i geologię. Przedstawiono etapy tworzenia się obu dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie Warszawskim. Praca zawiera informacje na temat wielu naukowców, szczególnie prof. Edwarda Stenza.


Cofnij