IGFBachelor thesis

Earth Sciences at the University of Warsaw

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Magdalena Szychta

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2014

Praca licencjacka ma charakter przeglądowo - historyczny. Opisano rozwój Nauk o Ziemi w Polsce. Głównie zwrócono uwagę na geofizykę i geologię. Przedstawiono etapy tworzenia się obu dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie Warszawskim. Praca zawiera informacje na temat wielu naukowców, szczególnie prof. Edwarda Stenza.


Back