IGFPraca magisterska

3-D modelowanie struktury skorupy ziemskiej w południowo-wschodniej Polsce

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Elżbieta Zalewska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2004


Cofnij