IGFMaster of Science Dissartation

3-D modelowanie struktury skorupy ziemskiej w południowo-wschodniej Polsce

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Elżbieta Zalewska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2004


Back