IGFPraca magisterska

2-D modelowanie struktury skorupy ziemskiej na profilu sejsmicznym VIII w SE Polsce

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Beata Plesiewicz

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2004


Cofnij