IGFMaster of Science Dissartation

2-D modelowanie struktury skorupy ziemskiej na profilu sejsmicznym VIII w SE Polsce

Author:

Supervisor:

Supervising institution:

Year:

Beata Plesiewicz

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2004


Back