IGFPraca licencjacka

Zaburzenia widzenia w przebiegu choroby cukrzycowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w układzie optycznym oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Adriana Urbaniak

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2017

Zachorowalność na cukrzycę wzrasta z roku na rok. Rośnie zarazem częstość występowania jej powikłań. Stany okulistyczne związane z chorobą cukrzycową są główną przyczyną ślepoty w krajach wysoko rozwiniętych, i dotykają pacjentów w wieku produkcyjnym. Ze względu na zdecydowaną tendencje wzrostową występowania cukrzycy powikłania związane z tym schorzeniem stanowią poważny problem zdrowotny szeregu krajów Europy i Świata, również Polski [17]. Optometrysta jako zawód należący do ochrony zdrowia powinien posiadać umiejętność poprawnego diagnozowania oraz właściwego postępowania w przypadkach zmian chorobowych spowodowanych występowaniem tak niebezpiecznej choroby jaką jest cukrzyca. Zmienne, niestabilne wyniki badań refrakcji i mocy korekcji powinny skłonić optometrystę do zalecenia badań diagnostycznych w kierunku cukrzycy, a w grupie pacjentów z rozpoznaną cukrzycą do uważnej kontroli glikemii. Doboru korekcji należy dokonywać po uzyskaniu względnej stabilizacji poziomu cukru, co w sytuacjach szczególnych może potrwać nawet kilka miesięcy [12]. Pacjenci z rozpoznaną cukrzycą wymagają stałej opieki specjalistycznej zależnie od czasu trwania choroby oraz schorzeń towarzyszących.


Cofnij