IGFGrupa badawcza

Biofotonika i optyka widzenia

Zakład Fotoniki

Lider grupy badawczej:


Grupa zajmuje się badaniem zagadnień na styku nauk biologicznych i fizycznych-optycznych (fotonicznych), ze szczególnym uwzględnieniem układu wzrokowego człowieka. Prowadzone projekty to m.in. charakterystyka powierzchni soczewek kontaktowych, dynamika refrakcji układu wzrokowego, autorefraktometria, aberracje soczewek okularowych, analiza statystyczna parametrów keratometrii, cechy widzenia barwnego. Część badań jest wykonywana w ramach prac licencjackich na kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii oraz prac magisterskich na kierunku Optometria.