IGF


zdjęcie-Wpływ zmian klimatu na powstawanie i rozwój mgieł nad Polską

Wpływ zmian klimatu na powstawanie i rozwój mgieł nad Polską

dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz.

Festiwal Nauki, 25 września 2021

Wydział Fizyki UW

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem mgły - głównie mgły radiacyjnej, podstaw fizycznych jej powstania, rozwoju oraz zaniku. Pokazany będzie wpływ zmian klimatu na mgły nad Polską.

http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/wplyw-zmian-klimatu-na-powstawanie-i-rozwoj-mgiel-nad-polska/


Opublikowano dnia - 27 października 2021 14:18
Ostatnia zmiana - 27 października 2021 14:18


Cofnij »