IGF


photo-Wpływ zmian klimatu na powstawanie i rozwój mgieł nad Polską

Wpływ zmian klimatu na powstawanie i rozwój mgieł nad Polską

dr hab. Krzysztof Markowicz, prof. ucz.

, Sept. 25, 2021

Wydział Fizyki UW

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem mgły - głównie mgły radiacyjnej, podstaw fizycznych jej powstania, rozwoju oraz zaniku. Pokazany będzie wpływ zmian klimatu na mgły nad Polską.

http://festiwal-nauki.fuw.edu.pl/imprezy/wplyw-zmian-klimatu-na-powstawanie-i-rozwoj-mgiel-nad-polska/


Originally published on - Oct. 27, 2021, 2:18 p.m.
Last update on - Oct. 27, 2021, 2:18 p.m.


Back »