IGFLaboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii

Laboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii

Laboratorium Technik Próżniowych w Geofizyce i Planetologii

Kierownik laboratorium:dr hab. Konrad Kossacki
Lokalizacja:ul. Pasteura 5, B4.13
Instytut:IGF
Zakład:ZFA

Laboratorium zostało pierwotnie zorganizowane do badania procesów geofizycznych, zachodzących na powierzchniach komet i innych ciał niebieskich bogatych w lód, ale pozbawionych atmosfery. Badane procesy obejmują:

- erozję spowodowana sublimacją różnych lodów lub złożonych materiałów zawierających lód,

- występowanie osuwisk na skutek odgazowania materiału podpowierzchniowego.

Badania laboratoryjne wykonujemy z wykorzystaniem własnej komory próżniowej.

 


« Cofnij