IGFWstęp do Optyki Fizycznej i Informacyjnej

Rok akademicki: 2022/2023
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Tomasz Antosiewicz

4 października 2022 14:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 1 - Prezentacja
W01-2021-10-04-równania-Maxwella.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

18 października 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 2 - Polaryzacja i dwójłomność
W02-2022-10-11+18-polaryzacja-i-dwójłomność.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

25 października 2022 14:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 3 - Interferencja i dyfrakcja - Prezentacja
W03-2022-10-25+11-08-interferencja-i-dyfrakcja.pdf
Wykład