IGFWstęp do Optyki Fizycznej i Informacyjnej

Rok akademicki: 2022/2023
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Tomasz Antosiewicz

4 października 2022 14:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 1 - Prezentacja
W01-2021-10-04-równania-Maxwella.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

18 października 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 2 - Polaryzacja i dwójłomność
W02-2022-10-11+18-polaryzacja-i-dwójłomność.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

25 października 2022 14:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 3 - Interferencja i dyfrakcja - Prezentacja
W03-2022-10-25+11-08-interferencja-i-dyfrakcja.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

8 listopada 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykłąd 4 - Oddziaływanie światło-materia - Prezentacja
W04-2022-11-08+15-oddziaływanie-światło-materia.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

22 listopada 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 5 - Źródła światła - Prezentacja
W05-2022-11-22+29-źródła-światła.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

6 grudnia 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 6 - Dyfrakcja fourierowska - Prezentacja
W06-2022-12-06-dyfrakcja-fourierowska.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

13 grudnia 2022 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 7 - Optyczne przetwarzanie obrazów - Prezentacja
W07-2022-12-13-optyczne-przetwarzanie-obrazów.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

10 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 8 - Metody korelacyjne w rozpoznawaniu obrazów - Prezentacja
W08-2023-01-10-metody-korelacyjne-w-rozpoznawaniu-obrazow.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

17 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 9 - Holografia - Prezentacja
W09-2022-01-18-holografia.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

24 stycznia 2023 00:00

Dokumenty do zajęć:
Wykład 10 - Dyfrakcyjne elementy optyczne i fotonika - Prezentacja
W10-2022-01-25-DOE+fotonika.pdf
Wykład