IGFWstęp do Optyki Fizycznej i Informacyjnej

Rok akademicki: 2023/2024
Semestr: zimowy

OPIS PRZEDMIOTU
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Tomasz Antosiewicz

3 października 2023 14:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 1 - Równania Maxwella - Prezentacja
W01-2023-10-03+10-równania-Maxwella.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

10 października 2023 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 2 - Polaryzacja i dwójłomność - Prezentacja
W02-2023-10-10-polaryzacja-i-dwójłomność.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

17 października 2023 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 3 - Interferencja i dyfrakcja - Prezentacja
W03-2023-10-17+24-interferencja-i-dyfrakcja.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

31 października 2023 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 4 - Oddziaływanie światło-materia - Prezentacja
W04-2023-10-31+11-07-oddziaływanie-światło-materia.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

7 listopada 2023 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 5 - Źródła światła - Prezentacja
W05-2023-11-07-21-źródła-światła.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

21 listopada 2023 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 6 - Dyfrakcja fourierowska - Prezentacja
W06-2023-11-21+28-dyfrakcja-fourierowska.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

5 grudnia 2023 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 7 - Optyczne przetwarzanie obrazów - Prezentacja
W07-2023-12-05-optyczne-przetwarzanie-obrazów.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

9 stycznia 2024 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 8 - Metody korelacyjne w rozpoznawaniu obrazów - Prezentacja
W08-2024-01-09-metody-korelacyjne-w-rozpoznawaniu-obrazow.pdf
Wykład

Tomasz Antosiewicz

16 stycznia 2024 13:15

Dokumenty do zajęć:
Wykład 9 - Holografia - Prezentacja
W09-2024-01-16-holografia.pdf
Wykład
Dokumenty do zajęć:
Wykład 10 - Dyfrakcyjne elementy optyczne i współczesna fotonika - Prezentacja
W10-2024-01-23-DOE+fotonika.pdf
Wykład