IGFWstęp do Optyki Fizycznej i Informacyjnej

Academic year: 2022/2023
Semester: winter

LECTURE DESCRIPTION
COURSES MATERIALS
Lectures / Leader Lecture type

Tomasz Antosiewicz

Oct. 4, 2022, 2:15 p.m.

Lecture documents:
Wykład 1 - Presentation
W01-2021-10-04-równania-Maxwella.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Oct. 18, 2022, midnight

Lecture documents:
Wykład 2 - Polaryzacja i dwójłomność
W02-2022-10-11+18-polaryzacja-i-dwójłomność.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Oct. 25, 2022, 2:15 p.m.

Lecture documents:
Wykład 3 - Interferencja i dyfrakcja - Presentation
W03-2022-10-25+11-08-interferencja-i-dyfrakcja.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Nov. 8, 2022, midnight

Lecture documents:
Wykłąd 4 - Oddziaływanie światło-materia - Presentation
W04-2022-11-08+15-oddziaływanie-światło-materia.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Nov. 22, 2022, midnight

Lecture documents:
Wykład 5 - Źródła światła - Presentation
W05-2022-11-22+29-źródła-światła.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Dec. 6, 2022, midnight

Lecture documents:
Wykład 6 - Dyfrakcja fourierowska - Presentation
W06-2022-12-06-dyfrakcja-fourierowska.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Dec. 13, 2022, midnight

Lecture documents:
Wykład 7 - Optyczne przetwarzanie obrazów - Presentation
W07-2022-12-13-optyczne-przetwarzanie-obrazów.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Jan. 10, 2023, midnight

Lecture documents:
Wykład 8 - Metody korelacyjne w rozpoznawaniu obrazów - Presentation
W08-2023-01-10-metody-korelacyjne-w-rozpoznawaniu-obrazow.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Jan. 17, 2023, midnight

Lecture documents:
Wykład 9 - Holografia - Presentation
W09-2022-01-18-holografia.pdf
Lecture

Tomasz Antosiewicz

Jan. 24, 2023, midnight

Lecture documents:
Wykład 10 - Dyfrakcyjne elementy optyczne i fotonika - Presentation
W10-2022-01-25-DOE+fotonika.pdf
Lecture